Preview Mode Links will not work in preview mode

Kinamockaskogen

May 15, 2022

Varför är historia så viktigt?

Vilken historia är viktig?

Vad händer med den historielösa människan?

Var börjar man?

Gäst: Ola Larsmo, författare och hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten Uppsala universitet

Producent: Agneta Nordin, Lokatt Media

Kinamockaskogen är ett samarbete mellan Lunds...


Historia i Kinamockaskogen med Ola Larsmo

May 15, 2022

Varför är historia så viktigt?

Vilken historia är viktig?

Vad händer med den historielösa människan?

Var börjar man?

Gäst: Ola Larsmo, författare och hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten Uppsala universitet

Producent: Agneta Nordin, Lokatt Media

Kinamockaskogen är ett samarbete mellan Lunds...


Historia i Kinamockaskogen med Ola Larsmo

May 15, 2022

Varför är historia så viktigt?

Vilken historia är viktig?

Vad händer med den historielösa människan?

Var börjar man?

Gäst: Ola Larsmo, författare och hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten Uppsala universitet

Producent: Agneta Nordin, Lokatt Media

Kinamockaskogen är ett samarbete mellan Lunds...


Historia i Kinamockaskogen med Ola Larsmo

May 15, 2022

Varför är historia så viktigt?

Vilken historia är viktig?

Vad händer med den historielösa människan?

Var börjar man?

Gäst: Ola Larsmo, författare och hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten Uppsala universitet

Producent: Agneta Nordin, Lokatt Media

Kinamockaskogen är ett samarbete mellan Lunds...


May 8, 2022

Hur blir man kristen?

Kan man tänka sig fram till en tro?

Vad är de vanligaste fördomarna mot kristna?

Hur är det att leva med en tro?

Gäst: Elisabeth Sandlund, ledarskribent tidningen Dagen och ideell medarbetare i S:ta Clara Kyrka, Stockholm 

Producent: Agneta Nordin, Lokatt Media

Kinamockaskogen är...