Preview Mode Links will not work in preview mode

Kinamockaskogen


Feb 7, 2021

Hur uppstår vänskap?

Vad är viktigt i en vänskapsrelation?

Hur dör vänskap?

Kan en leva ett gott liv utan vänner?

Gäst: Bengt Brülde, filosof

Samtala vidare om vänskap. "Samtal fortsätter" på onsdag den 10/2, kl 19.00-19.45 med Sensus studieförbund. Gå in på: www.sensus.se/dela/kinamockaskogen/

 

Kinamockaskogen är ett samarbete mellan: Lunds stift, Luleå stift, Sensus, Kyrkans tidning och Universitetskyrkan

Producent: Agneta Nordin, Lokatt Media.