Preview Mode Links will not work in preview mode

Kinamockaskogen


Feb 14, 2021

Är det någon skillnad på försoning och förlåtelse?

Ett samtal om det svåra i en försoningsprocess och nödvändigheten av försoning.

Gäst: Ulrica Fritzson, teologie doktor med erfarenhet av försoningsarbete bl a från Sydafrika.

Samtala vidare om avsnittet. ”Samtal fortsätter” på onsdag den 17/2, kl 19.00-19.45 med Sensus studieförbund. Gå in på: www.sensus.se/dela/kinamockaskogen/

Kinamockaskogen är ett samarbete mellan Lunds stift, Luleå stift, Sensus, Kyrkans tidning och Universitetskyrkan.

Producent:  Agneta Nordin, Lokatt Media